لیست خدمات

💰 خدمات ارزان و پرسود اینستاگرام

آیدی نام نرخ هر 1000 عدد (تومان) حداقل و حداکثر مقدار سفارش توضیحات
200
افزایش ویو (بازدید) پست ویدیو/هرکا 300 تومان
380
100 / 100000

👤 فالوور اینستاگرام

آیدی نام نرخ هر 1000 عدد (تومان) حداقل و حداکثر مقدار سفارش توضیحات
256
 ⚡️🎁 فالوور ارزان میکس با پروفایل ایرانی + 15% هدیه [استارت آنی]
8000
100 / 3000
257
⚡️فالوور 75% ایرانی و 25% بین المللی پرسرعت [استارت آنی]
10000
100 / 50000
267
⚡️💥فالوور فوق سرعتی میکس ایرانی و خارجی کم ریزش [استارت آنی]
11000
5000 / 1000000
263
⚡️🔥فالوور ایرانی طلایی با کیفیت و ظرفیت بالا پرسرعت [استارت آنی]
15000
50 / 30000
262
⭐️فالوور ایرانی پروفایل واقعی و پرکیفیت [استارت آنی]
40000
100 / 30000

❤️ لایک اینستاگرام

آیدی نام نرخ هر 1000 عدد (تومان) حداقل و حداکثر مقدار سفارش توضیحات
258
لایک اینستاگرام فیک و ارزان [پرسرعت و سریع] [ریزش کامل]
1500
50 / 10000
259
 ⚡️🎁 لایک ارزان میکس سرور نقره ای + 15% هدیه [استارت آنی]
3000
100 / 2000
201
🆕لایک ارزان ایرانی میکس سرور سوشال سلر [استارت آنی]
4000
100 / 500000
261
⚡️💥لایک کاملا ایرانی +A فوق سریع [استارت آنی]
9000
50 / 50000
260
⚡️لایک 100% پروفایل ایرانی واقعی [استارت آنی]
10000
100 / 5000

👀 ویو پست و استوری اینستاگرام

آیدی نام نرخ هر 1000 عدد (تومان) حداقل و حداکثر مقدار سفارش توضیحات
10
افزایش ویو (بازدید) + ایمپرشن پست ویدیو از کاربران ایرانی/هرکا 1000 تومان
1000
500 / 1000000

📝 کامنت اینستاگرام

آیدی نام نرخ هر 1000 عدد (تومان) حداقل و حداکثر مقدار سفارش توضیحات
265
کامنت ایرانی رندوم با ظرفیت بالا [استارت آنی]
18000
50 / 50000
266
✏️کامنت با متن دلخواه با ظرفیت بالا [استارت آنی]
23000
50 / 50000